Tradycyjne Produkty Pszczelarskie Podkarpacia

 

     W dniu 19 października 2013 roku rozpoczęła sie realizacja projektu pt. "Tradycyjne Produkty Pszczelarskie Podkarpacia". Projekt realizowany jest w województwie podkarpackim w ramach projektu “Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w II naborze. Dofinansowany ze środków Szwajcarskich w kwocie 20538,55 CHF i ze środków własnych w kwocie 8802,24 CHF.

     Planowane korzyści związane z udzielonym wsparciem to przebudowa budynku produkcyjnego (dostosowanie do wymogów sanitarnych - ściany, okładziny ścian i podłóg, wentylacja, przyłącza)  oraz zakup środków trwałych (zakup urządzeń do obróbki oraz konfekcjonowania miodu, wyposażenie pracowni i magazynów, stoły, zlewy, regały, urządzenia pomiarowe do badania miodu).

 

     Instytucją przyznającą dotacje w ramach projektu Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego- PRZEDSIĘBIORCY jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

http://www.procarpathia.pl/

http://www.podkarpackiesmaki.pl/